Подкрепи семеен център “Малки чудеса”! Комплексна подкрепа за ранно детско развитие

Необходима сума
30000 лв.
набрани 7989.5 лв. до момента
26% Complete

Как център за детско развитие "Малки чудеса" помага на недоносените деца и децата със специални потребности?

Център за детско развитие "Малки чудеса" предоставя специализирана комплексна терапевтична подкрепа и консултиране на деца от 0 до 7 години, както за деца родени преждевременно, така и за деца с трудности в развитието. През двете години от съществуването си Центърът се затвърди като източник на професионализъм и подкрепа за над 300 семейства и деца в ранна възраст. Център "Малки чудеса" поставя силен акцент върху важността на подкрепата в ранното детство и семейно-ориентираната грижа. Нашите специалисти работят в посока проследяване, превенция, ранно откриване и интервенция в случаи на увреждания и трудности в развитието в ранна възраст, водени от убеждението, че подкрепата в първите години от живота е определяща за пълноценното развитие и удовлетвореност на всеки човек. 

 

 

 

Как вашата подкрепа ще помогне насемеен център "Малки чудеса"?

Мисията на Център "Малки чудеса" е да подкрепи възможно повече деца по пътя на развитието на техните индивидуални способности и потенциал. В този смисъл ние се стремим към обезпечаването на три основни аспекта от работата си - устойчивост на предоставяне на услугите за всички деца и семейства; поддържане и обновяване на материалната си база; развитие на експертизата на специалистите, работещи в Центъра, за да бъдат те максимално полезни на децата. Ето защо, подкрепяйки работата на Семеен център „Малки чудеса“, вие подкрепяте:

  • Социална програма за семейства с финансови затруднения – програмата осигурява дофинансиране на терапията на деца, чиито семейства нямат финансова възможност да посрещнат подобен разход. Социалната програма осигурява устойчивостта, нужна, за да са спокойни родителите, че децата им ще получат необходимата подкрепа толкова, колкото е необходимо. До октомври 2019 г. сме подкрепили тези деца с повече от 130 терапевтични сесии и консултации.

  • Дооборудване на терапевтичните простраства в центъра – залите, в които се провеждат терапевтични сесии дават възможност за предоставяне на комплексна подкрепа на детското познавателно, психическо и физическо развитие чрез прилагане на специфични игрови подходи. Благодарение на Вашата подкрепа успяхме да оборудваме зала за психомоторика и съвсем скоро предстои да стартираме тези занимания в центъра. На този етап бихме искали да изградим допълнителен готварски кът, който да даде възможност на децата да развиват различни умения - фина и груба моторика, внимание, комбинативност, креативност, както  да развият своята автономност, учейки за себе си и света чрез ежедневни дейности като приготвяне на храна, сортиране на продукти, организиране и подреждане на средата, в която творят.

  • Осигуряване на надграждащи обучения за специалистите на Центъра – ние държим изключително на качеството на работа на нашите специалисти, което е свързано с осигуряване на участия в местни и международни обучения в областта на ранното детско развитие, супервизиране на работата на екипа от утвърдени специалисти в областта, както и достъп до нови научни изследвания и литература.
Име и фамилия Общо Последни Начин на плащане
Анонимен дарител 350 лв. 450 лв. Byorder
Presiana Boneva 50 лв. 50 лв. Byorder
Анонимен дарител 50 лв. 50 лв. Paypal
Анонимен дарител 75 лв. 75 лв. Byorder
Ваня Йорданова 100 лв. 100 лв. Byorder
Няма намерени данни, отговарящи на Вашето запитване.

Подкрепи семеен център “Малки чудеса”! Комплексна подкрепа за ранно детско развитие

Необходима сума
30000 лв.
набрани 7989.5 лв. до момента
26% Complete

Подкрепи недоносените бебета сега!
Избери от 3 активни кампании.

Подкрепяме недоносените деца и техните семейства. Усилията ни са фокусирани към осигуряване на комплексна подкрепа за най-малките и уязвими пациенти - от раждането им, през престоя в болница, до грижата след изписването. Избери каузата, която смяташ за най-важна!
Медицинска апаратура

Медицинска апаратура

Липсата на апаратура може да застраши живота на бебето
Семейни стаи в болниците

Семейни стаи в болниците

Защото бебето има нужда от своите родители
Семеен Център Малки чудеса

Семеен Център “Малки чудеса”

Защото всяко бебе има право да развие пълния си потенциал

Онлайн платформа "Големи чудеса за малките герои" | Кампания на фондация "Нашите недоносени деца" 2018

Back to Top